Hubertus partynice


hubertus partynice • Partynice - Hubertus 2016.

  zobacz • Wyścig 1/4 mili - małe kuce - HUBERTUS 2016.

  zobacz • Najwolniejsza Gonitwa - Hubertus 2017.

  zobacz • Hubertus 2016 - skok po lisią kitę.

  zobacz • Wyścig na 1/4 mili - duże kuce -HUBERTUS 2016.

  zobacz • Wyścig na 1/4 mili - duże konie - HUBERTUS 2016.

  zobacz • Wycieczka konioznawcza-Partynice.

  zobacz

 • Bieg Dżojeków - HUBERTUS 2016.

  zobacz

 • Już w tą sobotę tradycyjny Hubertus na WTWK Partynice.

  zobacz • Kuku 6.8 sec na 100 metrów Hubertus Partynice 2015.

  zobacz • 6. Dzień Wyścigowy - sezon 2018.

  zobacz • Hubertus na zakończenie sezonu.

  zobacz • Viktoria Pietkiewicz o ofercie Wyższej Szkółki Jazdy - Partynice.

  zobacz • Zakończenie Sezonu 2018.

  zobacz

 • Partynice 2019 - 7. dzień wyścigowy.

  zobacz • Hubertus 2015 - zaproszenie.

  zobacz • Wyścigi na 1/4 mili araby - HUBERTUS 2016.

  zobacz • Hubertusowy Bieg Dżokejów 2017.

  zobacz • WTWK PARTYNICE - 2017 - 16 Dzień wyścigowy.

  zobacz • Zapowiedź 16 dnia wyścigowego - Zamknięcie Sezonu oraz HUBERTUS.

  zobacz • WTWK PARTYNICE - 2017 - 1 Dzień wyścigowy.

  zobacz • WTWK PARTYNICE - 2017 - 2 Dzień wyścigowy.

  zobacz • Wyższa Szkółka Jazdy - Partynice.

  zobacz • Wielka Partynicka 2013 - Morfina - Wrocław / Partynice.

  zobacz

 • WTWK PARTYNICE - 2017 - 5 Dzień wyścigowy.

  zobacz • Dyrektor WTWK - Partynice Jerzy Sawka o sezonie 2015 i planach na 2016.

  zobacz • XV dzień wyścigowy na WTWK Partynice..

  zobacz • Dezorganizacja na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice.wmv.

  zobacz • Warsztaty "Podstawy partnerstwa" na WTWK Partynice.

  zobacz • Dzień Wyścigowy - 30.09.2018.

  zobacz • partynice 2009 (Walkover).

  zobacz • Alan Kinas pokazy Wrocław Partynice Maj 2010r.

  zobacz • V dzień wyścigowy na WTWK Partynice Dzień Prezydencki.

  zobacz • Hubertus na wrocławskich Partynicach zakończył sezon wyścigów.

  zobacz • Podsumowanie 8 dnia wyścigowego na WTWK Partynice.

  zobacz • HONDA & WENA -Agility Competition - Wrocław/Partynice.

  zobacz • Park - M - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

  zobacz

 • Rekreacja na WTWK Partynice.

  zobacz • Zakończenie sezonu wyścigowego oraz HUBERTUS 2016.

  zobacz • Lotto Wielka Wrocławska - Partynice 2013 (cała gonitwa).

  zobacz • Partynice 6. dzień wyścigowy.

  zobacz • Pierwsze konie za Partynice.

  zobacz • Podsumowanie 5 . dnia wyścigowego na WTWK Partynice.

  zobacz • Dzień 5 WROCŁAW - PARTYNICE, gonitwa 4.

  zobacz • Trening koni wyśigowych 2016-05-27 Partynice.

  zobacz